Opheffing Platform GEEF

Per 31 december 2020 wordt Platform GEEF opgeheven. Sinds de oprichting in 2007 hebben organisaties uit zorg, welzijn, wonen en onderwijs zich in dit netwerk verenigd in gezamenlijke ambities en uitdagingen. Een unieke samenwerking in Friesland. De afgelopen jaren zijn de doelstellingen van al deze partners verder uit elkaar komen te liggen, waardoor in de zomer van 2020 geconcludeerd is dat het vastleggen van deze samenwerking in een stichting niet langer van toegevoegde waarde is. De ontstane contacten en onderlinge verbindingen zullen in de praktijk voortgezet worden, maar de gezamenlijke activiteiten krijgen na 2020 dus geen vervolg. We zijn als organisatie trots op hetgeen dat we in de afgelopen jaren bereikt hebben en hopen iedereen die daaraan heeft bijgedragen in andere settings of samenwerkingen te blijven ontmoeten.

Platform GEEF was een samenwerkingsverband bestaande uit 18 organisaties uit de wereld van wonen, zorg en welzijn. Samen wilden zij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om kwetsbare en oudere mensen zelfstandig te laten wonen en onbeperkt mee te laten doen in de maatschappij. Door het delen van opgedane kennis en expertise tussen de verschillende organisaties kwam informatie over langer thuis wonen, eHealth-oplossingen en woonzorgtechnologie uiteindelijk bij de gebruikers van deze zorg : kwetsbare en oudere mensen die zelfstandig thuis wonen en bij direct betrokkenen van deze mensen. Platform GEEF heeft hiertoe verschillende projecten gedaan, waaronder het Huis van het Heden, de bewustwordingscampagne Mijn Huis op Maat in Friesland, de Woonzorgatlas Fryslân en de eHealthkoffer.
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren