Samen technologische kansen benutten in wonen, zorg en welzijn

Waarom Platform GEEF?

Kwetsbare mensen in de samenleving kunnen zelfstandig wonen en het leven inrichten naar eigen inzicht en behoefte als ze toegang hebben tot de juiste hulpmiddelen en daar gebruik van maken. Platform GEEF wil, met haar kennis en expertise over woonzorgtechnologie, mensen op weg helpen naar zelfstandig wonen.
Platform GEEF is een samenwerkingsverband bestaande uit 18 organisaties uit de wereld van wonen, zorg en welzijn. Samen dragen ze bij aan de maatschappelijke opgave om kwetsbare en oudere mensen zelfstandig te laten wonen en onbeperkt mee te laten doen in de maatschappij.
Door het delen van opgedane kennis en expertise tussen de verschillende organisaties komt informatie over langer thuis wonen, eHealth-oplossingen en woonzorgtechnologie uiteindelijk bij de gebruikers van deze zorg : kwetsbare en oudere mensen die zelfstandig thuis wonen en bij direct betrokkenen van deze mensen.

Platform GEEF heeft verschillende projecten waaronder het Huis van het Heden, de bewustwordingscampagne Mijn Huis op Maat in Friesland, de Woonzorgatlas Fryslân en de eHealthkoffer opgezet in de provincie Friesland. Deze website biedt u inzicht in projecten en in onderzoeken waar Platform GEEF aan werkt. Ook kunt u er alle oplossingen uit het Huis van het Heden terugvinden. GEEF is een afkorting van Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland.

Huis van het Heden

Het Huis van het Heden is een ruimte in de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden, die ingericht is als woning. In deze ruimte presenteert GEEF oplossingen die veiliger, toegankelijker en comfortabeler wonen mogelijk maken.

Woonzorgatlas

Woonzorgatlas Fryslân is een instrument dat is ontwikkeld door Fries Sociaal Planbureau en Platform GEEF. Het is een instrument waarmee gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen inzicht krijgen in de (toekomstige) geschiktheid en beschikbaarheid van zorgvastgoed. Alle data uit de Woonzorgatlas zijn terug te vinden en toe te passen op de eigen regio via de interactieve database.

Berichten

Gevolgen Corona virus voor Platform GEEF

Het hele land ondervindt momenteel gevolgen van het Corona virus. Ook voor Platform GEEF heeft dit een aantal consequenties, en proberen wij een bijdrage te leveren aan het bestrijden van het virus.

Lees meer...

Interview Omroep RSH

Platform GEEF in de regionale media, naar aanleiding van een bezoek van de Harlingse seniorenconsulenten aan het Huis van het Heden.

Lees meer...

Terugblik Conferentie Wonen en Zorg in Noord-Fryslân

Op 24 april 2019 hebben de regionale samenwerkingsverbanden Noordwest Fryslân, Noordoost Fryslân en de Stadsregio Leeuwarden en het Kennis- en expertisecentrum GEEF de conferentie ‘Wonen en Zorg in Noord Fryslân’ georganiseerd.

Lees meer...

Jaarverslag 2018

Platform heeft het jaarverslag 2018 vastgesteld.

Lees meer...

Bekijk het nieuwsbrieven archief
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren