Actueel

Publiekscampagne 'Noflik Thus Wenje'

Platform GEEF heeft samen met het Zorg Innovatie Forum het idee opgevat om in Noord-Nederland een voorlichtings- en bewustwordingscampagne op te zetten, in Fryslân onder de naam 'Noflik Thús Wenje'.

Van burgers wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Van de als provincie wordt, ondanks de verdergaande decentralisatie, verwacht dat zij daarin ondersteuning bieden. Het stimuleren van zelfregie en eigen kracht, dat is een nieuwe missie van provincies en gemeenten. Tegelijkertijd moet de provincie ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk toegang hebben tot hulp(middelen). Zorg dichterbij is het credo binnen de decentralisatie van de zorg. Goede informatievoorziening, gerichte ondersteuning en gebruik maken van woonzorgtechnologie en e-health-toepassingen, hoe stimuleert Provinsje Fryslân dat?

Platform GEEF heeft samen met het Zorg Innovatie Forum het idee opgevat om in Noord-Nederland een voorlichtings- en bewustwordingscampagne op te zetten, in Fryslân onder de naam 'Noflik Thús Wenje'. Het is gebleken dat veel burgers niet of onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. En als zij al bekend zijn met de mogelijkheden blijkt het aanbod van technische oplossingen en hulpmiddelen slecht toegankelijk. Daar moet verandering in komen. Met deze campagne willen wij graag mensen bewust maken van de mogelijkheden en hen stimuleren hun woningen aan te passen zodat zij daar langer kunnen blijven wonen. De (veelal nog latente) vraag bij mensen willen wij naar boven halen en gaan matchen met het aanbod van het Friese bedrijfsleven. Dat kan leiden tot een economische impuls.

Om deze campagne te laten slagen vragen wij Provinsje Fryslân om hier een belangrijke rol in te spelen, bij voorkeur een opdrachtgevende en aanjagende rol. Dit is een uitgelezen kans om u te profileren in dit sociale domein en 'Nije enerzjy foar Fryslân' te stimuleren. Tevens zoeken wij financiers voor deze campagne. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren