Actueel

Afronding project Selectiecriteria

Na ruim een jaar hard werken, was het op vrijdag 30 januari 2015 eindelijk zo ver. Op het gemeentehuis te Drachten presenteerde innovator Albert Scheffer het eindproduct van zijn project 'Checklists voor selectie van eHealth en Domotica diensten'. Lees hieronder het verslag en download het document voor eigen gebruik!

Het afgelopen jaar werkten verschillende projectleden vanuit verschillende GEEF-participanten mee aan het opstellen van een document dat gemeentes en organisaties kon ondersteunen in het selecteren van de eHealth- en domoticadiensten die het beste bij hun vraag en organisatie passen. Veel leveranciers en ontwikkelaars weten de weg naar het bureau van verschillende zorgpartijen inmiddels goed te vinden, maar helaas weten gemeentes en zorgorganisaties nog niet voldoende van deze toepassingen om een selectie te maken op basis van alle voor hen relevante factoren. En hoe stel je bijvoorbeeld een contract met een leverancier van een online dienst op, wie is waar verantwoordelijk voor, en hoe garandeer je dat een website daadwerkelijk het doel wat je voor ogen hebt dient?

presentatieP4
Presentatie project 'Checklists voor selectie van eHealth en Domotica diensten'

Verschillende invalshoeken en oplossingen kwamen langs en veel ervaringen zijn meegenomen. Het uiteindelijke eindproduct, een document waarin een drietal checklists worden gebundeld (zowel verkrijgbaar als digitaal invulbare PDF als papieren folder), combineert de lijst met functionele eisen die we gedurende het project zelf hebben opgesteld met twee documenten die door externen zijn ontwikkeld. Deze twee documenten zijn het visiedocument Eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein (VISD) van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING), de stappen uit dit document hebben we omgezet naar een overzichtelijke checklist waarin het voorwerk stap voor stap afgevinkt kan worden. De tweede checklist is de eHealth Implementation Toolkit (eHIT), ontwikkeld door University College London, een checklist die de kwaliteit van de toepassing beoordeeld en vaststelt tot in hoeverre deze past binnen de organisatie. De derde checlist in het document is opgesteld aan de hand van een lijst met functionele eisen, die gedurende het project is samengesteld door de verschillende projectleden en aangevuld is vanuit verschillende organisaties. De nadruk ligt in deze checklist op het beoordelen van de samenwerking tussen de leverancier en de koper (en eindgebruiker).


Tijdens de bijeenkomst op 30 januari 2015 werd het document officieel overhandigd aan de eerste afgevaardigden vanuit de participanten, die nu met het document aan de slag kunnen. Het document is ook online beschikbaar en is vanaf nu hier te downloaden.

presentatieP4a
Innovator Albert Scheffer (gemeente Smallingerland) presenteert de afronding van zijn project.

 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren