Actueel

Persbericht: Gemeente De Fryske Marren participeert in Platform GEEF

Joure – 21 september 2015 - Het College van B&W van de gemeente De Fryske Marren en het bestuur van het Friese Platform GEEF hebben besloten een samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan. Met de aansluiting van de  gemeente De Fryske Marren heeft Platform GEEF nu 16 participanten in Friesland. Binnen Platform GEEF wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van slimme inzet van innovaties op het gebied van woonzorgtechnologie en eHealth in Friesland. Wethouder Janny Schouwerwou: “Ik ben zeer verheugd dat de gemeente De Fryske Marren zich aansluit bij het Platform Geef. Deelname aan GEEF betekent voor onze gemeente, dat wij met elkaar vorm kunnen geven aan de vele veranderingen in de zorg. Daarvoor is innovatie en samenwerking nodig van verschillende partijen. Wij zien uit naar de samenwerking binnen GEEF.”

GEEF staat voor Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland en is met haar demonstratiewoning Huis van het Heden gevestigd in de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

GEEF heeft de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot hét kennis- en educatieplatform op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Fryslân. GEEF wil participanten ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen om op een zo efficiënt mogelijke wijze betere diensten en producten te leveren aan hun klanten. GEEF speelt hiermee in op ontwikkelingen zoals vergrijzing, bevolkingsdaling (met name op het platteland) en de noodzaak tot het besparen van kosten in de zorg. In de context van deze ontwikkelingen wil GEEF oplossingen leveren op het terrein van innovatieve technologie, zorg- en welzijnsconcepten, zodat ouderen en mensen met een ziekte en/of handicap langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

In GEEF werken voor onderzoek, informatie, advies en projecten een pool van experts samen vanuit haar 16 participanten, zijnde de medewerkers van woningcorporaties Elkien, Accolade, WoonFriesland en De Bouwvereniging, zorgholding De KwadrantGroep, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Noorderbreedte BV, De Friesland Zorgverzekeraar, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, NHL Hogeschool, ROC Friese Poort, Friesland College ROC, Stenden, Súdwest-Fryslân en nu ook gemeente De Fryske Marren. 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren