Actueel

De eerste werkweken van Mia Schaafsma als directeur van Platform GEEF

Sinds 1 januari is Mia Schaafsma de nieuwe directeur van Platform GEEF. De eerste weken zijn achter de rug. Voor de GEEF collega’s aanleiding om haar aan de werktafel in het Huis van het Heden te vragen naar haar eerste ervaringen.

Prachtige showcases
Beleidsadviseur en vrijwilliger Gerrit bijt de spits af: “Heb je het naar je zin bij ons?”. Mia twijfelt geen moment over het antwoord. “Ja! De overgang van Elkien naar Platform GEEF heb ik als heel soepel ervaren. Ik heb het idee dat Platform GEEF heel goed bij mijn sociale hart en ondernemende aard past.” Gerrit wil ook weten wat haar de eerste weken het meeste is opgevallen. “Ik ben trots op hoe stevig de projecten van Platform GEEF staan. We hebben prachtige showcases waar heel Nederland naar kijkt, zoals het Huis van het Heden, de Woonzorgatlas, Mijn Huis op Maat en onze evenementen. GEEF is een doe-club, geen praat-club.”

Bedrijvige Friezen
Ietje neemt het woord over van Gerrit. Ietje is ook vrijwilliger en verzorgt de communicatie en PR voor Platform GEEF. “Waarin schuilt de kracht van Platform GEEF naar jouw mening?” Mia: “Platform GEEF werkt samen met non-profit organisaties, het bedrijfsleven en consumenten. Wij verbinden partijen en jagen innovaties aan. We zijn het middelpunt van een belangrijke maatschappelijke uitdaging: langer zelfstandig thuis wonen. Dat maakt ons uniek.” “Wat is je ambitie met Platform GEEF?” wil Ietje vervolgens weten. “Als je droomt over de toekomst moet je je oorsprong koesteren.”, aldus Mia. “Platform GEEF wilde en wil nog steeds dat iedereen met een beperking zo lang mogelijk veilig, waardig en betekenisvol thuis kan wonen en leven. Digitale innovaties maken dit mogelijk. Maar met het langer zelfstandig thuis wonen neemt de dreiging van eenzaamheid toe. Digitale innovaties moeten hand in hand gaan met sociale innovaties. Ik zie Platform GEEF zich dan ook ontwikkelen tot een podium voor digitale en sociale innovaties van en voor bedrijvige Friezen. En ‘bedrijvig’ heeft dan twee betekenissen: Friezen met een beperking blijven sociaal actief én Platform GEEF is een aantrekkelijk podium voor ondernemend Friesland.”

Inspiratie en uitdaging
Laura werkt bij Platform GEEF als projectmedewerker. Zij vraagt Mia wat of wie haar geïnspireerd heeft de eerste weken. “Oh, er zijn al heel veel dingen voorbij gekomen die mij energie geven en inspireren. Een gesprek met een GEEF Partner over de sociale benadering in de zorg. Een bezoek aan het Ministerie van VWS over de urgentie van innovatie in een krimpregio waar schaarste is. En de kennismaking met Innovatiepact Fryslân en Ynbusiness. Of het uitdenken van plannen om een robot rollator naar het Huis van het Heden te halen…” “En wat is dan onze grootste uitdaging in 2018?” vraagt Laura. “Er zijn er een paar.”, antwoordt Mia. “Platform GEEF moet nog meer op de kaart gezet worden. Ik wil dat Platform GEEF meer bekend wordt, en ook bij andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld zorgintermediairs en het bedrijfsleven. Bovendien zoeken we naar een manier om het Huis van het Heden door te laten groeien van voorlichtingscentrum naar een living en launching lab, samen met bedrijven. En dan hebben we het GEEF Symposium in het najaar van 2018. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen, maar dat wordt heel speciaal!”

Huismeester van het Huis van het Heden, Henny, neemt als laatste het woord. “Waar ben je van geschrokken? Of wat zou je graag anders zien?” Mia: “Dat is een lastige vraag, want ik kom net kijken… Maar ik zou graag zien dat de beeldvorming over thuis(zorg)technologie verandert. Dat vraagt tijd, maar het kan. Immers, de geldautomaat is ook niet meer weg te denken uit ons leven. Thuis(zorg)technologie zorgt dat zorg betaalbaar blijft en dat de zorgprofessional gericht ingezet kan worden bij die mensen die er het meeste profijt van hebben. Ik zie dan ook graag dat we minder de nadruk leggen op de bedreiging van thuis(zorg)technologie.” Ter afronding van het gesprek wil Henny van Mia weten wanneer haar GEEF werkdag geslaagd is. “Wanneer we met aandacht voor elkaar én met humor stapjes vooruit hebben gezet.”

 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren