Actueel

Nieuwjaarsgroet

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder".

Een nieuwjaarsboodschap van directeur Erik Zwierenberg en voorzitter Rein Swart.

Jij, u en wij hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het Langer thuis wonen met woonzorgtechnologie. Met 15 participerende organisaties is Platform GEEF 2015 ingegaan en met 16 participanten zijn we doorgegaan naar 2016. Hoogtepunten waren dit jaar het gereedkomen van de woonzorgatlas, de elearningwebsite, het symposium ‘onzichtbaar aanwezig’, het boekje ‘Slim en snel; ideeën voor langer zelfstandig thuis wonen’ en de start van de bewustwordingscampagne ‘Mijn huis op maat’. Ook het Huis van het Heden is intensief bezocht en er zijn vele presentaties buiten de deur gegeven over het thema zorg en domotica. Natuurlijk kan er nog veel meer gedaan worden om ouderen en gehandicapten te ondersteunen met kennis en inzicht in de mogelijkheden van woonzorgtechnologie, maar met gepaste trots kunnen we met elkaar zeggen dat we het jaar goed besteed hebben. Platform GEEF is het oliemannetje in de samenwerking en daarom wil ik u, lezer van deze nieuwsbrief bedanken voor uw kleine of grote bijdrage om ons gezamenlijke doel te verwezenlijken, bedankt!

In de strategie bijeenkomst die het bestuur afgelopen zomer heeft gehouden hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en afgesproken intensiever samen te gaan werken en indien nodig elkaar ‘in de nekvel’ te grijpen. Durven vertrouwen op elkaar, elkaar aanspreken, initiatief nemen en elkaar meenemen in ontwikkelingen die we samen kunnen doen onder het motto: ’Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Mooie woorden en in 2016 zullen we het met elkaar waar gaan maken. Platform GEEF faciliteert en ondersteund de intenties van haar participanten en wat in ieder geval al op de planning staat is het vervolg op de woonzorgatlas, de bewustwordingscampagne ‘Mijn huis op maat’ en een reis naar het zuiden van het land voor een bezoek aan Smart Homes, embedded fitness en een demowoning volgens het nul-op-de-meter concept. Tegen de zomer komt er weer een bruisend symposium en er zit een prijsvraag in de pen om nieuwe en frisse ideeën over Langer thuis wonen te creëren en stimuleren. Veel initiatieven om de samenwerking te verdiepen met als doel samen meer te kunnen doen voor onze klant, cliënt, bewoner, inwoner, student of misschien wel gewoon voor elkaar: van mens tot mens. Samen maken we er een mooi 2016 van!

Rein Swart, voorzitter Platform GEEF
Erik Zwierenberg, directeur Platform GEEF

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren