Actueel

Nieuwe editie Woonzorgatlas gepubliceerd

Tweede editie Woonzorgatlas Fryslân gereed!
Veranderend landschap van Fries zorgvastgoed nog beter in beeld

Leeuwarden – 1 maart 2017 – In de Woonzorgatlas Fryslân brengt Platform GEEF samen met het Fries Sociaal Planbureau in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet. Waar in Friesland bevindt zich het aanbod aan vastgoed op het gebied van wonen en zorg? Wat zijn de huidige risico’s? Wat is de veranderopgave voor de komende jaren? En hoe kunnen we in Friesland gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiervoor nemen? Met het in kaart brengen van het zorgvastgoed van 12 Friese corporaties is hierin de goede stap gezet. De tweede versie van de Woonzorgatlas is te downloaden vanaf de website van Platform GEEF en interactief te benaderen via de website www.woonzorgatlasfryslan.nl.

Inzicht in vraag en aanbod binnen veranderende markt
In de Woonzorgatlas Fryslân worden heel praktisch het aanbod en de vraag naar wonen met zorg weergegeven. Deze editie geeft inzicht in 166 zorgcomplexen en ruim 25.000 woningen in Friesland. In relatie met de gepresenteerde demografische ontwikkelingen binnen de provincie zijn zo de risico’s en de veranderopgave voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. De Woonzorgatlas maakt het mogelijk adequaat in te spelen op het veranderende landschap van het zorgvastgoed en haar bewoners.

Enkele conclusies die uit de Woonzorgatlas getrokken kunnen worden luiden als volgt:
• Veranderingen in de huisvestingsstrategie van zorgpartijen en woningcorporaties hebben grote consequenties over en weer. Goede afstemming hierover is nodig, in het bijzonder binnen beschermd wonen (de vorm van zorgvastgoed waarbij wonen en zorg geïntegreerd zijn).
• Om verzorgd wonen (aanleunwoning) aantrekkelijk te houden is het belangrijk om te investeren in: goede kwaliteit van aanwezige zorg, woonkwaliteit in de breedste zin van het woord en een passende huurprijs. Samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie is hierin essentieel.
• Bij geschikt wonen (nul trede woning) is een analyse op woningniveau nodig om meer zicht te krijgen op de mate van geschiktheid van de woning. Advies is om hierin ook naar andere factoren te kijken die invloed hebben op de kwaliteit.

Woonzorgatlas Fryslân nodigt andere partijen uit zich aan te sluiten
De Woonzorgatlas Fryslân is ook een uitnodiging om samen met nog niet aangesloten partijen het verhaal compleet te maken. De Woonzorgatlas Fryslân biedt voor de zorgvastgoedmarkt de cijfers en het inzicht om te bouwen waar het nodig is, leegstand te voorkomen en ervoor te zorgen dat de Friese burgers in een huis wonen dat bij hen past. Nu vrijwel alle Friese woningcorporaties deelnemen, worden in de volgende editie zorgorganisaties uitgenodigd om mee te denken over dit vraagstuk en om hun eigen zorgvastgoed toe te voegen aan de huidige database.

Klik hier om de Woonzorgatlas Fryslân 2016 te downloaden.

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren