Actueel

Nieuwe editie Woonzorgatlas gepubliceerd

Derde editie Woonzorgatlas Fryslân biedt interessante nieuwe inzichten en is vanaf vandaag beschikbaar.

Leeuwarden – 15 november 2017 – Tijdens het symposium ter ere van het 10-jarig bestaan van Platform GEEF wordt de derde versie van de Woonzorgatlas Fryslân door Platform GEEF en het Fries Sociaal Planbureau gepresenteerd. In drie jaar tijd is het aantal deelnemende organisaties gegroeid van - 4 bij de start naar 22 nu - waardoor het een waardevol product geworden is voor de ontwikkeling van wonen en zorg in Friesland. Op de website www.woonzorgatlasfryslan.nl is de interactieve database van de Woonzorgatlas Fryslân te vinden, de bijbehorende rapportage kunt u hier downloaden.

De kernboodschap van de Woonzorgatlas Fryslân luidt:
Het aanbod van wonen en rg in Fryslân is toereikend om nu en in de toekomst te voldoen aan de behoefte van de inwoners van Fryslân. In het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden woningen kunnen nog de nodige stappen worden gezet. De belangrijkste thema’s hierbij zijn:
- Verhogen van de mate van flexibiliteit
- Moderniseren
- Verbeteren van de functionele kwaliteit

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt Platform GEEF samen met het Fries Sociaal Planbureau in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uitziet. Wat zijn de huidige risico’s, wat is de veranderopgave voor de komende jaren en hoe kunnen we ons hier gezamenlijk voor inzetten? Om antwoord te krijgen op deze vragen zoomen we in op het huidige aanbod van zorgvastgoed in Friesland.

De maatschappelijke en stelselveranderingen in de zorg, in combinatie met demografische ontwikkelingen, hebben invloed op de vraag naar zorgvastgoed en zorgverlening. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, de groep senioren wordt groter en mensen wonen langer thuis. Dit vraagt om maatwerk en nieuwe kennis om de benodigde zorg te kunnen leveren. Ook bij andere doelgroepen binnen de zorg vindt extramuralisering plaats. Mensen die eerder onder begeleiding woonden moeten nu zelfstandig wonen met zorg op afstand. Dit vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van de burger, waardoor ook steeds meer mensen de regie in eigen handen nemen en de nodige aanpassingen in hun woonomgeving maken.
Door alle hiervoor genoemde veranderingen is de mate van flexibiliteit van het zorgvastgoed essentieel. Afstemming tussen zorgorganisaties, corporaties en gemeenten wordt hiermee steeds belangrijker. De Woonzorgatlas Fryslân biedt een goede basis voor deze gesprekken.

De ambitie van de deelnemende partijen is het realiseren van een Friesland-dekkende Woonzorgatlas. De afgelopen jaren hebben we hierin al mooie stappen gezet. In de vorige versie van de Woonzorgatlas is het zorgvastgoed van bijna alle Friese corporaties in beeld gebracht. In deze versie is dit aangevuld met het zorgvastgoed van 10 zorgorganisaties. Deze organisaties vormen een afspiegeling van het zorglandschap in Friesland, variërend van geestelijke gezondheidszorg tot ouderenzorg.
Omdat nu een groot deel van het Friese zorgvastgoed inzichtelijk is, is het mogelijk om het aanbod te vergelijken met de toekomstige vraag naar zorgvastgoed in onze regio. In de Woonzorgatlas zijn de meest opvallende uitkomsten te lezen.

Klik hier om de Woonzorgatlas Fryslân 2017 te downloaden.

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren