Actueel

Mia Schaafsma nieuwe directeur Platform GEEF

Het bestuur van Platform GEEF benoemt Mia Schaafsma per 1 januari 2018 als nieuwe directeur. Schaafsma volgt de huidige directeur Erik Zwierenberg op. Zwierenberg neemt afscheid na een succesvolle opbouwfase van het platform.

Met de benoeming van Schaafsma geeft GEEF de groei van haar netwerkorganisatie en kenniscentrum een volgende impuls. De nieuwe directeur wil GEEF uitbouwen vanuit het idee van sociaal ondernemen. “Thuis veilig, waardig en waardevol kunnen leven en wonen is een maatschappelijke wens die vraagt om impactvolle oplossingen.”, aldus Schaafsma.

GEEF heeft de ambitie om hét kennis- en educatieplatform in Fryslân te zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tegen het licht van deze ambitie stimuleert GEEF innovaties in wonen, zorg en welzijn. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een ziekte en/of handicap langer zelfstandig thuis blijven wonen. GEEF speelt hiermee in op ontwikkelingen zoals vergrijzing, bevolkingsdaling (met name op het platteland) en de noodzaak tot het besparen van kosten in de zorg.

Schaafsma gaat zich richten op de samenwerking tussen de partners van GEEF, de afstemming met andere organisaties, waaronder het Friese bedrijfsleven, en samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland en Europa om de ambitie van GEEF te realiseren.

Schaafsma: “Ik geloof dat belangen van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samengaan in een netwerkorganisatie. Sociaal ondernemen gaat over het bereiken van maatschappelijke impact en het werken vanuit de bedoeling. Ik zie GEEF deze impact realiseren door middel van het stimuleren van zorginnovaties en door het starten van nieuwe duurzame initiatieven tussen participanten en bedrijven. Deze zienswijze helpt om ook het bedrijfsleven meer te verbinden aan de ambities van GEEF.” aldus de kersverse directeur.

Mia Schaafsma was de afgelopen jaren werkzaam bij woningcorporatie Elkien, onder meer op het gebied van strategievorming. Daarvoor bekleedde ze diverse functies bij commerciële als ook non-profit organisaties. Ze is 45 jaar en woonachtig in Drachten.

 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren