Actueel

Eerste GEEF Masterclass van 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 organiseert Platform GEEF voor de tweede keer een eHealth Masterclass met als thema ‘Digitale kansen voor de Verzorgingsstraat’. Komt u ook?

De eerste masterclass vond in juni 2017 plaats en had als thema Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsstraat’. In deze tweede masterclass wordt het thema ‘Verzorgingsstraat’ opnieuw uitgediept. Centraal staan online platforms als middel tot sociale participatie. Aangenomen wordt dat online platforms sociale structuren in buurten en wijken kunnen aanwakkeren, sociale participatie kunnen bevorderen én eenzaamheid kunnen tegengaan. Gezamenlijk zoeken we in de masterclass naar wat burgers en zorgcliënten nodig hebben en belangrijk vinden aan zorg, ondersteuning en persoonlijk contact uit de buurt en directe woonomgeving. Ook willen we graag te weten komen op welke manier (kwetsbare) mensen met een beperking online contacten met de buitenwereld willen leggen.

Datum: 19 juni 2018
Tijdstip: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Kanselarij (Turfmarkt 11, 8911 KS in Leeuwarden)
Aanmelden: 
via deze link

Het programma voor deze middag is gericht op samen werken aan oplossingen door in gesprek te gaan met burgers met een zorgvraag. We starten de masterclass met een theoretische inleiding over digitale innovaties, en hoe deze samengaan met veranderingen en vernieuwingen in het sociale domein. Daarna gaan de deelnemers in groepen uiteen om in creatieve sessies inzicht te krijgen in behoeftes van de betrokken doelgroepen en de voorwaarden die hiermee ontstaan voor potentiele oplossingen. Bijvoorbeeld: Welke belemmeringen ervaren burgers met een zorgvraag in het gebruik van online platforms? En: Welke behoeftes schuilen er bij hen achter persoonlijke ontmoetingen met mensen uit de buurt en wijk? De werksessie wordt onderbroken met lessons learned van een ingezet sociaal platform in de gemeente Heerenveen. De groepen gaan vervolgens met de opgedane kennis zelf oplossingen bedenken om sociaal contact in de toekomst voor iedereen binnen handbereik te brengen, ook voor de kwetsbare inwoners van Friesland. Wat moet er ontwikkeld worden om dit doel in vervulling te laten gaan? De resultaten uit de twee werksessies worden ter afsluiting plenair teruggekoppeld en besproken.

 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren