Actueel

Exchange met professionals uit Zuid Zweden

Op 22, 23 en 24 oktober 2018 zijn 18 vertegenwoordigers van Zuid-Zweedse organisaties op het gebied van digitale gezondheidszorg op uitnodiging van Platform GEEF in Leeuwarden op bezoek geweest, voor een kennisuitwisseling met Friese professionals.

sweden
Doel van de uitwisseling tussen deze groep professionals en bij Platform GEEF betrokken professionals is allereerst kennismaken met collega’s uit andere landen en het leren van elkaars thema’s, projecten en situaties op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen door kwetsbare mensen in de samenleving. Door deze uitwisseling kunnen grensoverschrijdende plannen tot stand komen voor de opzet van digitale zorg in dunbevolkte regio’s, onder het motto ‘Samen staan we sterker’.

De problemen waar men in Zuid Zweden tegenaan loopt zijn hetzelfde als in Noord-Nederland. De gebieden zijn dunbevolkt en jongeren trekken weg naar de grotere steden. De gezondheidszorg in Zweden en Nederland staat op een kwalitatief hoog niveau. De leeftijdsverwachting is hoog en daardoor neemt het aantal kwetsbare en oudere mensen dat thuis woont toe. De zorg voor de ouderen komt op steeds minder mensen neer en wordt in de thuissituatie complexer. Tijdens deze uitwisseling zijn vanuit een maatschappelijk oogpunt ideeën en bestaande mogelijkheden besproken om de kwaliteit van leven voor kwetsbare en oudere mensen nu en in de nabije toekomst te vergroten, door digitale technologische middelen in te zetten voor wonen en zorg.


praamNa een welkomstwoord en korte inleiding over waar Platform GEEF zich mee bezig houdt, geven zowel aanwezigen uit Zuid-Zweden als uit Friesland pitches over hun praktijk en waar zij tegenaan lopen. Hierop kunnen de overige aanwezigen reageren via stellingen in Mentimeter. De nadruk in de presentaties lag op het uitwisselen van kennis opgedaan tijdens onderzoek en in de praktijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Ervaring en beleving spelen daarbij een grote rol. Interessant hierbij is dat duidelijk is geworden dat eenzelfde probleem op verschillende manieren kan worden benaderd. Dat geldt in Zweden en in Nederland.

De eerste uitkomst van de uitwisseling is dat in samenwerking de vooruitgang zit. Door samenwerken versnel je het uiteindelijke proces van invoeren van eHealth in de gezondheids- en sociale zorg waardoor het probleem van vergrijzing en ontgroening beter hanteerbaar wordt. Deze eerste uitwisseling tussen Zuid – Zweden en Noord - Nederland heeft er daarnaast toe geleid dat duidelijk is geworden welke thema’s op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen door kwetsbare mensen in de samenleving er in de beide landen spelen. Hierop kunnen we voortborduren bij de voorbereidingen en plannen maken voor een volgend samenkomen.

Naast een leerzame kennisuitwisseling waren deze dagen ook een kennismaking met Leeuwarden en Friesland voor de Zweedse gasten, alle aanwezigen hopen dit in 2019 te vervolgen met een kennismaking met Zuid-Zweden voor een Friese delegatie.

 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren