Actueel

Reviewsessie Woonzorgatlas

Op 5 februari 2019 hebben vertegenwoordigers van GEEF-participanten en projectpartners, leden van de Raad van Advies, vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties gepraat over de volgende versie van de Woonzorgatlas.

De WZA is een document waarin gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen kunnen zien welke woningen er voor wie geschikt zijn. In november 2017 is WZA versie 3.0 gepresenteerd op het symposium ter ere van het 10-jarig bestaan van Platform GEEF. In 2018 hebben partijen die hebben deelgenomen aan de samenstelling van de WZA samen met Platform GEEF en het Fries Sociaal Planbureau vijf regionale kennissessies in Friesland georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de uitkomsten van de Woonzorgatlas en de betekenis hiervan voor de betreffende regio besproken. Ook zijn de provinciale conclusies naar voren gebracht en is gekeken naar de opgave voor iedere regio zodat er een regionale aanpak kan ontstaan.

Onze volgende stap was de reviewsessie waarin de vragen ‘Hoe kunnen we WZA 3.0 aanvullen en verbeteren?’ en ‘Waar is behoefte aan bij de ontwikkeling van Woonzorgatlas 4.0?’, centraal hebben gestaan. Samen willen we de WZA zodanig samenstellen dat deze in de praktijk te gebruiken is en gebruikt wordt. De deelnemers geven aan dat de WZA 3.0 veel gegevens bevat over het aanbod van woningen en woonvoorzieningen voor kwetsbare en oudere mensen in Friesland. In de praktijk van wonen zorg en welzijn is ook behoefte aan gegevens naar inzicht in de vraag. Voorgesteld wordt om meer partijen te betrekken bij het helder krijgen van de vraag. Platform GEEF zal de bevindingen uitwerken tot een projectplan.

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren