Wat doen wij

Digitale vroegsignalering

digitale vroegsignalering
Wat is de potentie van preventie als digitale middelen hierbij gaan ondersteunen? In dit project kijken we met verschillende partijen hoe een netwerk rondom een persoon met bijvoorbeeld verward gedrag ondersteunt kan worden met digitale middelen waarmee eerder gesignaleerd en beter geïntervenieerd kan worden.

Verward gedrag vormt maatschappelijk gezien een steeds groter wordend probleem. Ook in Friesland, en zowel in de wijken van de grotere steden als in dorpen op het Friese platteland. Verward gedrag heeft negatieve impact op de omgeving van de cliënt. Het gevoel van veiligheid wordt aangetast, het trekt een wissel op de leefbaarheid in buurten en wijken en er is onrust en angst bij henzelf, professionals, mantelzorgers en de directe omgeving. Geen van die mensen met een verstandelijke of sociale beperking zal in de basis tevreden zijn met één of meerdere vormen van dergelijke negatieve impact van hun gedrag. Net zomin als hun directe omgeving, familie, vrienden, kennissen, zorgverleners en instanties.

Deze negatieve impact doet zich voor als gevolg van - of worden versterkt door bijvoorbeeld extramuralisering, nog onvoldoende samenwerking in de - sterk veranderende - keten van wonen, zorg en welzijn, schaarste aan (zorg)arbeidskrachten en maatschappelijke intolerantie. 

Zien we kans om persoonlijke triggers bij personen met verward gedrag in een vroegtijdig stadium te onderkennen en/of de eraan voorafgaande signalen te monitoren en te meten, dan zijn interventies vooraf denkbaar en realiseerbaar. Voorwaarde hierbij is dat het individuele zorgnetwerk rondom de cliënt voldoende tolerantie, durf, draagkracht en capaciteit heeft om bij vroegsignalering ook daadwerkelijk pro-actief te handelen. Waar de potentiële signalering binnen individuele organisaties of instanties ingezet kan worden, vraagt het doen van de juiste interventie in opvolging hiervan om een netwerkbenadering. Het opzetten van een dergelijke samenwerking staat aan de basis van dit project.

Documentatie 
Definitie

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren